De senaste prylarna som kan minska riskerna för bilolyckor

8
De senaste prylarna som kan minska riskerna för bilolyckor

Det fanns en tid då bilar ansågs vara en lyx som bara kunde utnyttjas av en viss del av vårt samhälle. Det har dock utvecklats till gemene mans nytta genom att ha vår rygg oavsett om vi ska jobba eller leka. Ett ökande antal bilar på vägarna har också satt fart på antalet bilolyckor. I de flesta fall orsakas det oavsiktligt av ouppmärksam körning. Med sådana saker i åtanke har vi tagit fram en lista med prylar som kan ge en säkrare åkupplevelse.

  • Automatiska nödbromsar är en helt ny teknik som skickar varningar till förare om möjliga krascher. Detta kan hjälpa till att slå i bromsen och få effektiva resultat även när bilen är i toppfart. Vanligtvis skickas varningar till föraren när bilen passerar säkerhetströskeln. Men om föraren slår dövörat till för sådana varningar, aktiveras bromsarna automatiskt och får bilen att plötsligt stanna. Automatiska nödbromsar finns i tre varianter. Den första kan förhindra whiplash och mindre krascher genom att upptäcka bilar som kör framför. Därefter kommer bromsar med långdistansradar för att skanna 200 meter av vägen framåt. Sist men inte minst kommer ett specialiserat fotgängarsystem som kan förhindra allvarliga vägolyckor genom att upptäcka fotgängares rörelser.
  • Heads up-displayen fungerar via augmented reality så att föraren kan njuta av hela vägnätets layout. Som ett resultat kan han ta emot e-post, meddelanden, sms och mer utan att bli distraherad. De kan också ta telefonsamtal och utföra andra smartphoneaktiviteter utan att få sitt fokus flyttat från vägen framför sig.
  • En 360° bakkamera kan ge föraren en komplett bild av sin omgivning. Denna smarta teknik kan gynna amatörförare enormt när de försöker parkera på trånga tomter. Sensorer som finns i kameran kan upptäcka närliggande föremål och skicka meddelanden genom ett pipljud för att varna föraren.
  • Att kontrollera bildäckstrycket blir enkelt med en däckmätare som kan visa exakta avläsningar. Meddelanden skickas till förarna när däcktrycket sjunker under tillåtna gränser för att förhindra att olyckor inträffar på grund av detsamma. Du behöver inte heller ta dina bilar för kontroller och underhåll eftersom den digitala däckmätaren kan ge omedelbara resultat.
  • Moderna bilar åtföljs av smart autostyrningsteknik som kan hjälpa till att göra små omläggningar. Denna teknik arbetar i nära samarbete med den automatiska nödbromsningstekniken för att hjälpa förare att utöva kontroll över bilen.
  • Genom att installera en pryl för kollisionsvarning framåt kan det förhindra kollisioner som annars skulle ha inträffat på grund av fordonets framåtrörelse. En kombination av GPS-sensorer, laser, kamera och radar hjälper till att uppfatta potentiella hot.

Slutord

Trots att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtagits kan bilolyckor inträffa. Förutom egendomsskador kan det också leda till permanent fysisk funktionsnedsättning eller vanställdhet. A bilolycksadvokat i Huntington Beach kan ha din rygg i förhandlingsprocessen med försäkringsbolag så att du kan få skälig ersättning för alla ekonomiska, fysiska och psykiska skador som olyckan åsamkats.

liknande inlägg

Leave a Reply